موسسه زبان آفاق

ما در موسسه زبان آفاق به دنبال جذب همکارانی کوشا، با استعداد و علاقه مند به رشد و یادگیری هستیم.
چنانچه شما خود را برای کار در محیطی پویا مناسب می دانید، می توانید به تکمیل فرم استخدام، با ما در ارتباط باشید.

توجه داشته باشید که در موارد 15، 16 و 17، نوشتن حداقل یک پاراگراف اجباری است و به مواردی که کمتر از آن باشد رسیدگی نخواهد شد.
Click